Oddílová činnost v roce 2022/23 – přihlašte svou ratolest

Rádi bychom vás tímto informovali o uvažovaném opětovném zahájení činnosti oddílu Royal Rangers při sboru AC Karviná.  K úspěčné činnosti však potřebujeme podporu vás, rodičů. Chtěli bychom vás tedy požádat o zvážení přihlášení a zapojení vašich dětí do činnosti RoyalRangers. Uvědomujeme si, že zapojení děti do oddílu vyžaduje další čas, vaši součinnost a jiné možné nároky, děti však dostanou možnost trávit čas v křesťanském kolektivu v rámci pravidelných schůzek, výletů, víkendovek či táborů. V rámci činnosti oddílu děti pouze nehlídáme, ale věnujeme se jim.


Co dalšího mohou Vaše děti svým zapojením do oddílu RoyalRangers získat?
Učení se samostatnosti, zodpovědnosti vůči sobě i ostatním, odvaha se správně rozhodnout, vytrvalost, cílevědomost a sebeovládání. Program Royal Rangers pomáhá mladým lidem rozvíjet a utužovat kladné vlastnosti, objevovat a rozvíjet nadání, rozšiřovat okruh jejich zájmů i vědomostí ve všech oblastech, s důrazem na zdravý a plnohodnotný život. Program Royal Rangers proto není zaměřen pouze na přírodu a táboření, ale snaží se zahrnout všechny oblasti života a pozitivním způsobem je u mladého člověka rozvíjet z pohledu potřeb a k prospěchu celé společnosti.

Zahájení činnosti:
první schůzka by byla: v pátek 7.10.2022

Pravidelné schůzky:
kdy: každý pátek od 16:30 do 18:00 hod
kde: sborová budova AC Karviná

Věková hranice:
od: 8 let věku
do: individuální zvážení

Předpokládaná oddílová činnost bude zahrnovat:

  • pravidelné páteční schůzky
  • víkendové výjezdy/akce cca. 1x za 3 měsíce
  • letní tábor

Pro přihlášení můžete využít tento formulář: https://docs.google.com/forms/d/1jwwfl3bZ3V3EFYn9hvwP5z1zXTiDn9R5o0badjmCf3g/edit