O nás

21. přední hlídka

Jsme parta lidí, která se ráda baví a poznává nové místa republiky i zahraničí. Na schůzkách si společně zazpíváme, zahrajeme různé hry od myšlenkových až po pohybové a jezdíme na výlety, při kterých objevujeme, jak je svět kolem nás pestrý a zajímavý (viz. fotogalerie)…
Systematická práce v dobrém kolektivu pod vedením zkušených vedoucích nabízí mladým lidem možnost prožít opravdové dobrodružství a přitom najít skutečné životní hodnoty, jako jsou:
  • Učení se samostatnosti, zodpovědnosti vůči sobě i ostatním, odvaha se správně rozhodnout, vytrvalost, cílevědomost a sebeovládání. Program Royal Rangers pomáhá mladým lidem rozvíjet a utužovat kladné vlastnosti, objevovat a rozvíjet nadání, rozšiřovat okruh jejich zájmů i vědomostí ve všech oblastech, s důrazem na zdravý a plnohodnotný život.
  • Program Royal Rangers proto není zaměřen pouze na přírodu a táboření, ale snaží se zahrnout všechny oblasti života a pozitivním způsobem je u mladého člověka rozvíjet z pohledu potřeb a k prospěchu celé společnosti.
  • Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, má odvahu odmítnout negativní jevy, je ochoten rozvíjet své nadání, prohlubovat vědomosti a zaujmout své místo ve společnosti s postojem „žít nejen ke svému prospěchu“.
  • Hlavní čtyři témata vyučování, která níže uvádíme, jsou přizpůsobena podle věkové kategorie a realizována co nejvíce podle individuálních potřeb a schopností dítěte.