Letní tábor 2023 je za námi

První letní tábor obnovené 21. hlídky Royal Ranger Karviná je za námi. A byl to vynikající
společně strávený čas!


V sobotu 19. 8. odpoledne se přiblížil dlouho očekávaný odjezd. Do několika aut naložených
naší bagáží, jídlem a oddílovými věcmi jsme naložili i naše děti a vyrazili na cestu. Chata
Boszczyk, na které jsme byli, se nachází v Tyře, mimo běžný dojezd autem, takže potřebné
povolení pro vjezd jsme měli jen pro 2 vozidla. Do nich jsme přebalili a naložili všechny naše
věci a až po střechu zaplnění, jsme s Markem vyjeli vzhůru, děti šly pěšky. Chata je docela v
kopci a příjezd je dosti krkolomný. Jak říká klasik „cesta byla delší, za to horší“. Jedno auto
nám na kamenité cestě cca 400 m před chatou uvízlo a tak jsme museli naložené věci vyložit a
odnosit ručně. Odlehčenému autu se již jelo o poznání lépe.

První den jsme věnovali zabydlování, vymýšlení názvu týmu a děti si vyráběli vlajku. Večer
jsme zahájili společnou večeří a posezením u ohně a kytary. U ohně a kytary jsme strávili i
většinu večerů a kromě písniček jsme měli vždy krátké zamyšlení vycházející z různých
skutečných dobrodružných příběhů. Jak se ukázalo, děti přijely v plné síle, takže již kolem
5:00 ráno dalšího dne jsme slyšeli pobíhání a křičení — děti zahájily den. Tento a několik
dalších podobných incidentů zvýšily naše úsilí děti různými denními činnostmi dostatečně
unavit. 🙂


Následující den jsme se jali prozkoumat okolí tábora, hráli jsme hry, ‚čabrali‘ v potoce,
pobíhali po okolí. Rána, která jsme pravidelně zahajovali rozcvičkou, jsme rozšířili o tzv.
„lachtana‘. Dobrovolníci měli možnost každé ráno po rozcvičce vlézt do místního bazénu s
kvalitní horskou vodou. Většina, která to vydržela po celý týden v každém počasí, dostala na
závěr medaili „lachtana“.


K pravidelným programům, které byly součástí táborových dnů, patřil i blok tzv. „odborek“.
Děti se učily uzly, rozdělávání ohně, morseovku a nově jsme zařadili odborku „písmák“. Učili
jsme se s dětmi seznam knih Nového zákona ve správném pořadí nazpaměť (nezapomeňte si
je doma přezkoušet). Pomůže nám to v rychlejší orientaci v Písmu. Po týdnu uměly dvě z dětí
vyjmenovat seznam knih Nového zákona ve správném pořadí dopředu i odzadu. (jak jste na
tom vy)? 🙂


Další táborové dny se nesly v obdobném duchu. Hry, soutěže, vyřezávání ze dřeva, chystání
ohně na večer … V úterý jsme vyrazili na celodenní ‚tůru‘ na Javorový. Bylo velmi parno a
mezi další neblahé zjištění patřilo, že cesta vede do kopce. Ani příslib, že cesta zpět bude z
kopce moc nepomáhal. Pomáhaly ovšem ostružiny, maliny a borůvky, které jsme nacházeli ve
velkém množství. Vše jsme tak krásně zvládli a na Javorovém jsme poobědvali. Na značené
cestě, kde byla přestávka, jsme potkávali množství turistů. Děti extrémně bavilo, že se turisté
zdraví: „Ahoj“ a tykají si, takže pak každého dospělého zdravili: ‚ahoj‘, a přidávali: ‚jak se
máš?‘ Zmatení lidé odpovídali a já s Markem jsme se tvářili, že tyto děti neznáme. 🙂


Postupnou táborovou činností jsme dosáhli toho, že děti večer chodili spát unavené a ráno
ležely až skoro do budíčku. Během dne se už i někteří ptali, kdy bude konečně odpolední klid.
Během tábora jsme nezaznamenali žádný vážnější úraz ani chorobu, i vedoucí došli konce v
dobrém psychickém stavu (vzhledem k věku a běžné zchátralosti). 🙂


Chtěli bychom tímto poděkovat všem kuchařkám, zdravotníkům a pomocníkům různého
druhu, na kterých ležela tíha odpovědnosti za naše přežití. V neposlední řadě děkujeme i
rodičům, že vůbec našli odvahu nám své ratolesti svěřit.