Co je Royal Rangers?

Royal Rangers Česká republika je mezinárodní nezisková křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku a nabízíme propracovaný program pro jejich rozvoj. Naučíme je se postarat o sebe i o druhé. A to vše dobrodružným, bezpečným, zábavným a přátelským způsobem.

Při naší činnosti se řídíme naším zlatým pravidlem: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“

Royal Rangers patří k organizacím, které přicházejí s aktivní pomocí dětem a mladým lidem. Dobrý vzor, přátelství a skutečné dobrodružství prožité v přírodě se správnou motivací a v dobrém kolektivu, poskytuje dětem najít skutečné životní hodnoty.

Každý člověk je jedinečný, důležitý a originální, a proto potřebuje v sobě objevit svoje schopnosti, získat zdravou sebedůvěru a sílu k zodpovědnosti.

Royal Rangers má v České republice … 27 let zkušeností, 47 místních organizací, 291 dobrovolníků, 1724 členů.

Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelné schůzky, výlety, víkendovky, letní a zimní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky. Ty jsou otevřeny všem dětem, které se chtějí zapojit, bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, či barvy pleti. Zároveň jsou otevřeny i pro neorganizované děti a mládež, tedy nečleny Royal Rangers.

Royal Rangers je…

 • tábory
 • dobrodružství
 • víkendovky
 • schůzky
 • přátelství
 • výlety
 • zážitky
 • larp
 • turnaje
 • kultura
 • voda
 • trek
 • sport
 • zimní přežití
 • vzdělávání
 • misie

…pro každého něco!